ราคาประเมิน (เก่า)

Estimated Price (ราคาประเมิน)

Corporate Website

 

Standard Professional Expert
ราคา 25,000 40,000 60,000
ประกันเวลาเสร็จ
หลังจากได้รับข้อมูลและรูปภาพของลูกค้าครบถ้วน
15 วัน 30 วัน 45 วัน
พื้นที่ (Hosting) สำหรับรองรับโปรแกรม 3 เดือน 1 ปี 1 ปี
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Webpage
เฉพาะส่วนข้อมูลไม่นับหน้าระบบ
ไม่เกิน 5 หน้า ไม่เกิน 12 หน้า ไม่เกิน 20 หน้า
โปรแกรมเสริม
(Component & Module)ภายในCMSหากต้องการเพิ่มโปรแกรมเสริม หรือต้องการให้สร้างโปรแกรมใหม่กรุณาติดต่อเรา
-ป้ายโฆษณา-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
– News Feeds
– โพลล์
– ค้นหา
– Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
– เว็บลิงก์
– Counter
-ป้ายโฆษณา-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
– News Feeds
– โพลล์
– ค้นหา
– Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
– เว็บลิงก์
– Counter
– Event Calendarหรือ Google Calendar
– Article Attachment (แนบเอกสารกับบทความ)
– Gallery (1หมวดหมู่)
-ป้ายโฆษณา
-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
– News Feeds
– โพลล์
– ค้นหา
– Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
– เว็บลิงก์
– Counter
– Event Calendarหรือ Google Calendar
– Article Attachment (แนบเอกสารกับบทความ)
– Gallery (1หมวดหมู่)
– ระบบแปลงภาษาด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าแปล) หรือเลือกใช้ google translate
– ระบบสอบถาม online ทาง msn
Graphic .jpg , .png (non-flash) .jpg , .png , .gif (ที่โลโก)(non-flash) .gif, Flash
เปลี่ยน Logo เว็บไซต์ Y Y Y
Template ใหม่เฉพาะ (Unique)** N
free template
N
free template
Y
SEO (Search Engine Optimization) – Friendly Url
– Site Map
– Tag Cloud
– Meta Description
– Meta Keyword
– Friendly Url
– Site Map
– Tag Cloud
– Meta Description
– Meta Keyword
– Register to Google
– Register to Sanook
– Friendly Url
– Site Map
– Tag Cloud
– Meta Description
– Meta Keyword
– Content Keyword
– Register to Google
– Register to Sanook
– บริการติดต่อลงโฆษณากับgoogle adsense
บริการลงข้อมูลเริ่มต้น
เฉพาะส่วนข้อมูลไม่นับหน้าระบบ
Y Y Y
บริการย้ายข้อมูลจากเว็บเก่า กรุณาสอบถาม (เนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล และรูปแบบของระบบเก่า)
บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคา 200-250 บาทต่อ 1 หน้า
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ราคา 250-300 บาทต่อ 1 หน้า
คู่มือ Y Y Y
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ 3 เดือน (รวมไม่เกิน 3 ครั้ง) 6 เดือน (รวมไม่เกิน 6 ครั้ง) 1 ปี(รวมไม่เกิน 8 ครั้ง)


eCommerce Website
รายละเอียดราคาเบื้องต้น ตาม Corporate Website และชำระเพิ่มระบบการบริหารจัดการร้านค้า
(
Enterprise Content Management (ECM)) 7,500 บาท

Tailor Made Website
ราคาตามแต่ประเภทของโปรแกรม กรุณาสอบถาม
*ประเมิน ณ วันที่ 7/5/2552 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
** free template จะมีตัว link กลับไปยังส่วนเว็บผู้ออกแบบ