News With Left Sidebar

 • หลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะขอนัดเข้าไปเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวปไซต์ที่จะทำ
 • ประชุมกันระหว่างคุณกับเรา เพื่อหาจุดเด่น จุดขาย และส่วนที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ ซึ่งนอกจากนี้ขั้นตอนนี้ยังมีประโยชน์ในการเตรียมตัวของหน่วยงานท่านว่า แต่ละส่วนในหน่วยงานท่านควรจัดเตรียมข้อมูลให้เราอย่างไร 
 • นัดนำเสนอรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ในรูปแบบ sketch design และรับข้อมูลจากท่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ *หลังขั้นตอนนี้จะมีการเสนอราคาและชำระเงินก่อนล่วงหน้า 30 % ก่อนเข้าสู่กระบวนการการออกแบบจริงต่อไป
 • นัดนำเสนอหลังนำข้อมูลที่ได้รับ นำมาพัฒนาใส่ในรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ที่ได้รับการคัดเลือกและปรับแก้แล้ว ในรูปแบบหน้าตาจริง
 • นัดตรวจสอบความคืบหน้าของเวปไซต์ (โดยปกติ ขั้นตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจาก รูปแบบมีการวางแผนไว้ครบถ้วนแล้วในช่วงต้น และเวปไซต์จริงจะไม่แตกต่างจากรูปแบบที่วางไว้เท่าไรนัก)
 • นัดส่งงานจริง และทดลองใช้เพื่อทดสอบระบบ
 • ส่งมอบ และชำระเงิน 70 % ที่เหลือภายใน 30 วัน
 • การเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จ และความรวดเร็วในการออกแบบเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้จะโยงไปถึง
  – การวาง Concept ของเว็บไซต์
  – การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Architecture)
  – การประเมินราคา, ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง, เวลาที่ใช้ รวมถึงการได้เว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
 • ท่านควรตรวจเช็คความต้องการคร่าวๆของท่านว่า ท่านต้องการเว็บไซต์เพื่อทำอะไร สิ่งที่ต้องการนำเสนอหลักคืออะไร ซึ่งส่วนนี้ท่านเองจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เรา เพื่อให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้ว เราจะสามารถช่วยท่านในการลำดับและจัดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งสร้างและช่วยเน้นจุดสนใจในเวปนั้นให้กับท่าน ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่าน จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับเราในแต่ละโครงการของท่าน เพื่อให้เราสามารถสร้างงานที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะงานได้
 • นอกจากนี้ในการที่ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล [soft copy] พร้อมกับเอกสารกระดาษ [hard copy] ย่อมทำให้เราสามารถทำงาน และประยุกต์แก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งในขั้นตอนที่เราเข้าไปประชุมเพื่อรับข้อมูล เอกสารกระดาษจะทำให้เราสามารถตรวจสอบปริมาณและรูปแบบข้อมูลที่ท่านส่งมา ว่าสามารถใช้ประโยชน์รูปแบบใดได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสนอแนวคิดใหม่ และเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างท่านกับเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • Static website (ตัวอย่าง html)
  เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic website
 • Dynamic website (ตัวอย่าง เว็บที่พัฒนาด้วยภาษา php, asp, asp.net, java)
  เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (backoffice) สำหรับให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง login ในหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะได้รับ username และ password ส่วนตัวสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล ในฐานะ Administrator รูปแบบของเว็บไซต์ประเภทนี้ มีตั้งแต่รูปแบบของ ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce), เว็บข่าว หรือแม้แต่ Corporate Website ที่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เช่น ราคา โปรโมชั่นต่างๆ
  ว็บไซต์รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทาง IDEA SERVER ใช้ในการบริการออกแบบ และบริการสอนการใช้แด่ทุกท่านเสมอมา

เพราะ IDEA SERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วย
และจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้

Bacon ipsum dolor amet pancetta ball tip salami beef ribs pork flank shankle pork loin turducken swine pork chop beef frankfurter. Tri-tip shankle capicola, ribeye porchetta swine ham hock alcatra sirloin tail. Rump kielbasa alcatra ball tip kevin t-bone brisket pancetta spare ribs. Chicken hamburger filet mignon meatball ball tip. Venison meatball landjaeger, sirloin strip steak alcatra ground round jowl capicola chuck shoulder kielbasa. Turkey prosciutto jerky, pig t-bone flank frankfurter corned beef capicola ham.

Landjaeger frankfurter corned beef ground round pig strip steak. Frankfurter rump pork loin, pastrami tongue biltong ham hock capicola hamburger. Beef prosciutto shoulder drumstick, short loin landjaeger alcatra boudin shank tenderloin brisket. Flank turkey porchetta, turducken doner ribeye meatball chuck corned beef landjaeger prosciutto ham hock. Picanha shankle tail turducken tenderloin sirloin filet mignon pancetta boudin pork chop hamburger kevin pig prosciutto cow.

Shank boudin capicola tenderloin, tail chuck spare ribs picanha ham bacon kevin tongue. Hamburger cow porchetta shoulder pork chop cupim doner. Rump flank capicola pig. Frankfurter bacon flank ham biltong tenderloin bresaola turducken salami brisket sausage picanha.

Bacon ipsum dolor amet pancetta ball tip salami beef ribs pork flank shankle pork loin turducken swine pork chop beef frankfurter. Tri-tip shankle capicola, ribeye porchetta swine ham hock alcatra sirloin tail. Rump kielbasa alcatra ball tip kevin t-bone brisket pancetta spare ribs. Chicken hamburger filet mignon meatball ball tip. Venison meatball landjaeger, sirloin strip steak alcatra ground round jowl capicola chuck shoulder kielbasa. Turkey prosciutto jerky, pig t-bone flank frankfurter corned beef capicola ham.

Landjaeger frankfurter corned beef ground round pig strip steak. Frankfurter rump pork loin, pastrami tongue biltong ham hock capicola hamburger. Beef prosciutto shoulder drumstick, short loin landjaeger alcatra boudin shank tenderloin brisket. Flank turkey porchetta, turducken doner ribeye meatball chuck corned beef landjaeger prosciutto ham hock. Picanha shankle tail turducken tenderloin sirloin filet mignon pancetta boudin pork chop hamburger kevin pig prosciutto cow.

Shank boudin capicola tenderloin, tail chuck spare ribs picanha ham bacon kevin tongue. Hamburger cow porchetta shoulder pork chop cupim doner. Rump flank capicola pig. Frankfurter bacon flank ham biltong tenderloin bresaola turducken salami brisket sausage picanha.

Bacon ipsum dolor amet pancetta ball tip salami beef ribs pork flank shankle pork loin turducken swine pork chop beef frankfurter. Tri-tip shankle capicola, ribeye porchetta swine ham hock alcatra sirloin tail. Rump kielbasa alcatra ball tip kevin t-bone brisket pancetta spare ribs. Chicken hamburger filet mignon meatball ball tip. Venison meatball landjaeger, sirloin strip steak alcatra ground round jowl capicola chuck shoulder kielbasa. Turkey prosciutto jerky, pig t-bone flank frankfurter corned beef capicola ham.

Landjaeger frankfurter corned beef ground round pig strip steak. Frankfurter rump pork loin, pastrami tongue biltong ham hock capicola hamburger. Beef prosciutto shoulder drumstick, short loin landjaeger alcatra boudin shank tenderloin brisket. Flank turkey porchetta, turducken doner ribeye meatball chuck corned beef landjaeger prosciutto ham hock. Picanha shankle tail turducken tenderloin sirloin filet mignon pancetta boudin pork chop hamburger kevin pig prosciutto cow.

Shank boudin capicola tenderloin, tail chuck spare ribs picanha ham bacon kevin tongue. Hamburger cow porchetta shoulder pork chop cupim doner. Rump flank capicola pig. Frankfurter bacon flank ham biltong tenderloin bresaola turducken salami brisket sausage picanha.

Bacon ipsum dolor amet pancetta ball tip salami beef ribs pork flank shankle pork loin turducken swine pork chop beef frankfurter. Tri-tip shankle capicola, ribeye porchetta swine ham hock alcatra sirloin tail. Rump kielbasa alcatra ball tip kevin t-bone brisket pancetta spare ribs. Chicken hamburger filet mignon meatball ball tip. Venison meatball landjaeger, sirloin strip steak alcatra ground round jowl capicola chuck shoulder kielbasa. Turkey prosciutto jerky, pig t-bone flank frankfurter corned beef capicola ham.

Landjaeger frankfurter corned beef ground round pig strip steak. Frankfurter rump pork loin, pastrami tongue biltong ham hock capicola hamburger. Beef prosciutto shoulder drumstick, short loin landjaeger alcatra boudin shank tenderloin brisket. Flank turkey porchetta, turducken doner ribeye meatball chuck corned beef landjaeger prosciutto ham hock. Picanha shankle tail turducken tenderloin sirloin filet mignon pancetta boudin pork chop hamburger kevin pig prosciutto cow.

Shank boudin capicola tenderloin, tail chuck spare ribs picanha ham bacon kevin tongue. Hamburger cow porchetta shoulder pork chop cupim doner. Rump flank capicola pig. Frankfurter bacon flank ham biltong tenderloin bresaola turducken salami brisket sausage picanha.

Bacon ipsum dolor amet pancetta ball tip salami beef ribs pork flank shankle pork loin turducken swine pork chop beef frankfurter. Tri-tip shankle capicola, ribeye porchetta swine ham hock alcatra sirloin tail. Rump kielbasa alcatra ball tip kevin t-bone brisket pancetta spare ribs. Chicken hamburger filet mignon meatball ball tip. Venison meatball landjaeger, sirloin strip steak alcatra ground round jowl capicola chuck shoulder kielbasa. Turkey prosciutto jerky, pig t-bone flank frankfurter corned beef capicola ham.

Landjaeger frankfurter corned beef ground round pig strip steak. Frankfurter rump pork loin, pastrami tongue biltong ham hock capicola hamburger. Beef prosciutto shoulder drumstick, short loin landjaeger alcatra boudin shank tenderloin brisket. Flank turkey porchetta, turducken doner ribeye meatball chuck corned beef landjaeger prosciutto ham hock. Picanha shankle tail turducken tenderloin sirloin filet mignon pancetta boudin pork chop hamburger kevin pig prosciutto cow.

Shank boudin capicola tenderloin, tail chuck spare ribs picanha ham bacon kevin tongue. Hamburger cow porchetta shoulder pork chop cupim doner. Rump flank capicola pig. Frankfurter bacon flank ham biltong tenderloin bresaola turducken salami brisket sausage picanha.