• หลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะขอนัดเข้าไปเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวปไซต์ที่จะทำ
  • ประชุมกันระหว่างคุณกับเรา เพื่อหาจุดเด่น จุดขาย และส่วนที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ ซึ่งนอกจากนี้ขั้นตอนนี้ยังมีประโยชน์ในการเตรียมตัวของหน่วยงานท่านว่า แต่ละส่วนในหน่วยงานท่านควรจัดเตรียมข้อมูลให้เราอย่างไร 
  • นัดนำเสนอรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ในรูปแบบ sketch design และรับข้อมูลจากท่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ *หลังขั้นตอนนี้จะมีการเสนอราคาและชำระเงินก่อนล่วงหน้า 30 % ก่อนเข้าสู่กระบวนการการออกแบบจริงต่อไป
  • นัดนำเสนอหลังนำข้อมูลที่ได้รับ นำมาพัฒนาใส่ในรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ที่ได้รับการคัดเลือกและปรับแก้แล้ว ในรูปแบบหน้าตาจริง
  • นัดตรวจสอบความคืบหน้าของเวปไซต์ (โดยปกติ ขั้นตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจาก รูปแบบมีการวางแผนไว้ครบถ้วนแล้วในช่วงต้น และเวปไซต์จริงจะไม่แตกต่างจากรูปแบบที่วางไว้เท่าไรนัก)
  • นัดส่งงานจริง และทดลองใช้เพื่อทดสอบระบบ
  • ส่งมอบ และชำระเงิน 70 % ที่เหลือภายใน 30 วัน