ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์กับ Ideaserver มีขั้นตอนอย่างไร?

หลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะขอนัดเข้าไปเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวปไซต์ที่จะทำ ประชุมกันระหว่างคุณกับเรา เพื่อหาจุดเด่น จุดขาย และส่วนที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ...

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

การเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จ และความรวดเร็วในการออกแบบเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้จะโยงไปถึง – การวาง Concept ของเว็บไซต์ – การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Architecture) – การประเมินราคา,...

Website แบบ Static กับ Dynamic ต่างกันอย่างไร?

Static website (ตัวอย่าง html) เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic...

การเลือกกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์?

เพราะ IDEA SERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วย และจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง...