Uncategorized
 • หลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะขอนัดเข้าไปเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวปไซต์ที่จะทำ
 • ประชุมกันระหว่างคุณกับเรา เพื่อหาจุดเด่น จุดขาย และส่วนที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ ซึ่งนอกจากนี้ขั้นตอนนี้ยังมีประโยชน์ในการเตรียมตัวของหน่วยงานท่านว่า แต่ละส่วนในหน่วยงานท่านควรจัดเตรียมข้อมูลให้เราอย่างไร 
 • นัดนำเสนอรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ในรูปแบบ sketch design และรับข้อมูลจากท่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ *หลังขั้นตอนนี้จะมีการเสนอราคาและชำระเงินก่อนล่วงหน้า 30 % ก่อนเข้าสู่กระบวนการการออกแบบจริงต่อไป
 • นัดนำเสนอหลังนำข้อมูลที่ได้รับ นำมาพัฒนาใส่ในรูปแบบการจัดวาง และ theme ของเวปไซต์ ที่ได้รับการคัดเลือกและปรับแก้แล้ว ในรูปแบบหน้าตาจริง
 • นัดตรวจสอบความคืบหน้าของเวปไซต์ (โดยปกติ ขั้นตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจาก รูปแบบมีการวางแผนไว้ครบถ้วนแล้วในช่วงต้น และเวปไซต์จริงจะไม่แตกต่างจากรูปแบบที่วางไว้เท่าไรนัก)
 • นัดส่งงานจริง และทดลองใช้เพื่อทดสอบระบบ
 • ส่งมอบ และชำระเงิน 70 % ที่เหลือภายใน 30 วัน
 • การเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จ และความรวดเร็วในการออกแบบเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้จะโยงไปถึง
  – การวาง Concept ของเว็บไซต์
  – การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Architecture)
  – การประเมินราคา, ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง, เวลาที่ใช้ รวมถึงการได้เว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
 • ท่านควรตรวจเช็คความต้องการคร่าวๆของท่านว่า ท่านต้องการเว็บไซต์เพื่อทำอะไร สิ่งที่ต้องการนำเสนอหลักคืออะไร ซึ่งส่วนนี้ท่านเองจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เรา เพื่อให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้ว เราจะสามารถช่วยท่านในการลำดับและจัดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งสร้างและช่วยเน้นจุดสนใจในเวปนั้นให้กับท่าน ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่าน จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับเราในแต่ละโครงการของท่าน เพื่อให้เราสามารถสร้างงานที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะงานได้
 • นอกจากนี้ในการที่ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล [soft copy] พร้อมกับเอกสารกระดาษ [hard copy] ย่อมทำให้เราสามารถทำงาน และประยุกต์แก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งในขั้นตอนที่เราเข้าไปประชุมเพื่อรับข้อมูล เอกสารกระดาษจะทำให้เราสามารถตรวจสอบปริมาณและรูปแบบข้อมูลที่ท่านส่งมา ว่าสามารถใช้ประโยชน์รูปแบบใดได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสนอแนวคิดใหม่ และเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างท่านกับเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • Static website (ตัวอย่าง html)
  เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic website
 • Dynamic website (ตัวอย่าง เว็บที่พัฒนาด้วยภาษา php, asp, asp.net, java)
  เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (backoffice) สำหรับให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง login ในหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะได้รับ username และ password ส่วนตัวสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล ในฐานะ Administrator รูปแบบของเว็บไซต์ประเภทนี้ มีตั้งแต่รูปแบบของ ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce), เว็บข่าว หรือแม้แต่ Corporate Website ที่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เช่น ราคา โปรโมชั่นต่างๆ
  ว็บไซต์รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทาง IDEA SERVER ใช้ในการบริการออกแบบ และบริการสอนการใช้แด่ทุกท่านเสมอมา

เพราะ IDEA SERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วย
และจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้