Select Page
ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์กับ Ideaserver มีขั้นตอนอย่างไร?

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์กับ Ideaserver มีขั้นตอนอย่างไร?

หลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะขอนัดเข้าไปเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวปไซต์ที่จะทำ ประชุมกันระหว่างคุณกับเรา เพื่อหาจุดเด่น จุดขาย และส่วนที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ...
การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

การเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จ และความรวดเร็วในการออกแบบเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้จะโยงไปถึง – การวาง Concept ของเว็บไซต์ – การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Architecture) – การประเมินราคา,...
Website แบบ Static กับ Dynamic ต่างกันอย่างไร?

Website แบบ Static กับ Dynamic ต่างกันอย่างไร?

  Static website (ตัวอย่าง html) เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic...
การเลือกกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์?

การเลือกกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์?

เพราะ IDEASERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วยและจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง...