เพราะ IDEA SERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วย
และจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้