• Static website (ตัวอย่าง html)
    เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic website
  • Dynamic website (ตัวอย่าง เว็บที่พัฒนาด้วยภาษา php, asp, asp.net, java)
    เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (backoffice) สำหรับให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง login ในหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะได้รับ username และ password ส่วนตัวสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล ในฐานะ Administrator รูปแบบของเว็บไซต์ประเภทนี้ มีตั้งแต่รูปแบบของ ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce), เว็บข่าว หรือแม้แต่ Corporate Website ที่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เช่น ราคา โปรโมชั่นต่างๆ
    ว็บไซต์รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทาง IDEA SERVER ใช้ในการบริการออกแบบ และบริการสอนการใช้แด่ทุกท่านเสมอมา